Грамота

Всеки участник завършил успешно поне една обиколка получава виртуална грамота, която може да разпечата на хартия, да я публикува в социалните мрежи или каквото реши, за да впечатлява мало и голямо 😉

Грамота