Трасето

  • Обиколка: 11,5 км
  • Д+525 м
  • Д-525 ч
  • Настилка – 50% горски път /половината е стар Римски път с камънак, а останалата част мек горски път/, 40% горски пътеки /има няколко стръмни, разнообразни и много технични участъци, които предполагат красиво, лудо, но и опасно бягане/ и 10% асфалт в с. Кладница


СТАРТОВ СПИСЪК 2021